Μπορείτε να βρείτε μερικές εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε βασικές μαθηματικές έννοιες που εξετάζουμε στην Ε' Τάξη.

Είναι στα αγγλικά αλλά με λίγη φαντασία τα μαθηματικά είναι μία διεθνής γλώσσα...
Θα μπορούσαμε να τα εφαρμόζαμε στο διαδραστικό πίνακα αν είχαμε...


Αξία δεκαδικού αριθμού.
Κλάσματα.

  • Δημιουργία κλασματικής μονάδας
  • Δημιουργία κλασματικών αριθμών
  • Σύγκριση κλασματικών μονάδων
  • Σύγκριση κλασματικών αριθμών
  • Ισοδύναμα κλάσματα

Ισοδύναμα κλάσματα.


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην εφαρμογή.
is_klasmata.png
Σημαίες και κλάσματα


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην εφαρμογή
flagsions.png
Πρόσθεση κλασμάτων


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην εφαρμογή

fractions_01.png

Τα κλάσματα (Επανάληψη)


Επαναληπτικές κι όχι μόνο ασκήσεις.


asda.png