Πριν πατήσετε την εικόνα για να πάτε στις ασκήσεις διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίεςΑναγνωρίζοντας κλάσματα


Σας παρουσιάζει ένα κλάσμα κι εσείς πρέπει να το αναγνωρίσετε. Αν συμπληρώσετε το σωστό αριθμητή και το σωστό παρονομαστή θα σας πει "Yes you are correct"

fractions_01.png
Βάλε στη σειρά τα κλάσματα