9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική


xartis1.png
Πατήστε τον υπερσύνδεσμο και θα βρείτε έναν νοητικό χάρτη που μπορεί να σας βοηθήσει στην απομνημόνευση.

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

external image image004.jpg
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο


Istanbul-tm.jpg12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο