Σε αυτό το ημερολόγιο θα προσθέτουμε όλες τα σημαντικά γεγονότα της τάξης μας.