Έχεις εξερευνήσει αρκετές μέρες την αρχαία Ελλάδα. Θα μας ενδιέφερε η γνώμη σου.