Θα μας βοηθούσε αν συμπλήρωνες ένα ερωτηματολόγιο.