Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συν-εργαστούμε μαζί με ένα άλλο σχολείο.
Το θέμα μας; Η Αρχαία Ελλάδα .
Πάρτε τα εργαλεία σας κι ας ξεκινήσουμε....

Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ αν συμπληρώνατε τα παρακάτω ερωτηματολόγια

Αρχικό ερωτηματολόγιο

Διαμορφωτικό ερωτηματολόγιο
.